Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Pozemky pre budúce projekty

RUDÉ - II. etapa, Bytča

LOKALITA:

Areál Priemyselného parku je situovaný v priestoroch jestvujúcej priemyselnej oblasti vo východnej časti mesta Bytča. Nachádza sa v susedstve jestvujúcich výrobných areálov firiem TRW, Scheidt&Bachmann a PHA Bytča Rudé. Miestna komunikácia (cesta 1/18) vedúca k TRW a PHA, ktorá je napojená na Hlavnú ul., bude predĺžená k navrhovanému areálu. Súčasťou výstavby je prislúchajúca technická vybavenosť, výstavba vnútroareálových komunikácii, parkovísk a sadové úpravy pozdĺž hraníc pozemku.

INFRAŠTRUKTÚRA:

Na pozemok sú privedené inžinierske siete - kanalizácia splašková, vodovod, plynovod STL, silové vedenia VN a NN.

POPIS:

Predmetný investičný zámer má pomôcť znížiť nezamestnanosť v okrese Bytča. Spolu s ostatnými investormi má pomôcť funkčnému využitiu a skvalitneniu služieb v rozširujúcej sa lokalite jestvujúcej priemyselnej oblasti Bytča Rudé. Riešený areál je tvorený objektom výrobnej haly. Jedná sa o jednopodlažný halový objekt, k nemu bude pričlenená dvojpodlažná administratívna budova. Okrem výrobnej a skladovacej časti pozostáva aj z rozvodne NN, kompresorovne, dielne, skladu, miestnosti pre upratovanie a plochy pre baterkáreň. Nakladacie rampy (vykladacie) pre nákladnú dopravu budú situované z juhovýchodnej a juhozápadnej strany, bočné vstupy do hál budú nadväzovať na areálové spevnené plochy.

BILANCIA PLÔCH:

 • Plocha pozemku: 29.300,00 m²
 • Zastavaná plocha - priemyselný park: 12.776,00 m²
 • Zelené plochy: 6.700,00 m²
 • Koeficient zastavanosti: 43,60 %
 • Percentuálny podiel zelene: 22,80 %
 • počet odstavných státí:
  • pre osobné autá 103
  • pre nákladné automobily
  • (nakladacie/vykladacie rampy) 4
 • počet zamestnancov: 160
  • výrobná hala 100
  • administratívna časť 60
 • počet nadzemných podlaží:
  • výrobná hala 1
  • administratívna časť 2
 • celková úžitková plocha:
  • výrobná hala 11.705,00 m²
  • administratívna časť 1.747,94 m²

ÚZEMIE PRIMÁRNE URČENÉ PRE:

Hlavné funkčné využitie: výrobné plochy sekundárnej výroby

0.00 €

Ponúkame prenájom komerčných priestorov v obchodno zábavnom centre RGB Liptov.   Obchodno-zábevné centrum RGB Liptov sa nachádza na južnom okraji Liptovského…
Ponuka kancelárskych priestorov na prenájom v administratívnom komplexe AB Hliny v Považskej Bystrici.   Priamo v okolí budovy sa nachádza verejné bezplatné parkovisko…