Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Pozemky pre budúce projekty

SKLADOVÁ HALA PROTHERM, Skalica

LOKALITA:

Areál Priemyselného parku je situovaný v priestoroch jestvujúcej priemyselnej oblasti v severozápadnej časti mesta Skalica. Nachádza sa v susedstve výrobných areálov firiem PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Wormser Logistics s.r.o. a INA SKALICA s.r.o.. Areál sa dopravne napája na miestnu obslužnú komunikáciu (Priemyselná ulica) vedúcu k existujúcim závodom, ktorá je napojená na Železničnú ul.. Súčasťou výstavby je prislúchajúca technická vybavenosť, výstavba vnútroareálových komunikácii, parkovísk a sadové úpravy pozdĺž hraníc pozemku.

INFRAŠTRUKTÚRA:

Na pozemok sú privedené inžinierske siete - kanalizácia splašková, vodovod, plynovod VTL a STL, silové vedenia VN a NN vzdušné.

POPIS:

Predmetný investičný zámer má pomôcť znížiť nezamestnanosť v okrese Skalica. Spolu s ostatnými investormi má pomôcť funkčnému využitiu a skvalitneniu služieb v rozširujúcej sa lokalite jestvujúcej priemyselnej oblasti. Riešený areál je tvorený objektom výrobnej haly. Ide o jednopodlažný halový objekt, ku ktorému je pričlenená trojpodlažná administratívna budova. Okrem výrobnej a skladovacej časti pozostáva aj z rozvodne NN, kompresorovne, strojovne SHZ, dielne, skladu, miestnosti pre upratovanie a plochy pre baterkáreň. Nakladacie rampy (vykladacie) pre nákladnú dopravu sú situované z juhovýchodnej strany, bočné vstupy do hál budú nadväzovať na areálové spevnené plochy.

BILANCIA PLÔCH:

 • Plocha pozemku: 17.540,00 m²
 • Zastavaná plocha - priemyselný park: 12.460,00 m²
 • Zelené plochy: 2.385,00 m²
 • Koeficient zastavanosti: 71,03 %
 • Percentuálny podiel zelene: 13,61 %
 • počet odstavných státí:
  • pre osobné autá 29
  • pre nákladné automobily 10
  • (nakladacie/vykladacie rampy)
 • počet nadzemných podlaží:
  • výrobná hala 1
  • administratívna časť 3
 • celková úžitková plocha:
  • výrobná hala 12.200,00 m²
  • administratívna časť 528,00 m²

LIMITY A REGULATÍVY:

 • Maximálna výška objektov: 30,0 m
 • Maximálna miera zastavania objektmi: 80,0 %
 • Minimálny podiel zelene: 5,0 %

ÚZEMIE PRIMÁRNE URČENÉ PRE:

Hlavné funkčné využitie: nepoľnohospodárska výroba a sklady

Doplnkové funkčné využitie: občianska vybavenosť - prevádzky služieb a obchodu; dopravná a technická vybavenosť nevyhnutná pre obsluhu územia

Neprípustné funkčné využitie: trvalé bývanie (okrem ubytovanie pre zamestnancov); občianska vybavenosť – veľkokapacitné zariadenia maloobchodu (nad 2000m2 predajnej plochy)

0.00 €

Ponúkame prenájom komerčných priestorov v obchodno zábavnom centre RGB Liptov.   Obchodno-zábevné centrum RGB Liptov sa nachádza na južnom okraji Liptovského…
Ponuka kancelárskych priestorov na prenájom v administratívnom komplexe AB Hliny v Považskej Bystrici.   Priamo v okolí budovy sa nachádza verejné bezplatné parkovisko…