Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Pripravené projekty

RETAIL „G“ - Radvaň Park, Banská Bystrica

OBCHODNÉ CENTRUM

LOKALITA:

Navrhovaná stavba OC RGB Radvaň - RETAIL „G“ sa nachádza v obchodnej zóne Radvaň Park, ktorá je situovaná v južnej časti mesta Banská Bystrica. V Nákupnej zóne Radvaň Park dnes sídlia značky ako KIKA, Möbelix, Asko, Siko kúpeľne, JYSK a iné. Zóna je priamo prístupná z rýchlostnej cesty R1 a dobre viditeľná osadeným reklamným pylónom. Z východnej strany pozemok susedí s existujúcim OC RGB Radvaň - RETAIL „B“.

INFRAŠTRUKTÚRA:

Na pozemok sú privedené inžinierske siete - plynovod STL, vodovod, splašková kanalizácia. Pozdĺž východnej hranice pozemku bude vedená VN a NN prípojka a prípojka slaboprúdu pre objekt Retailu G, ktorý má bod napojenia navrhovaný zo susedného areálu objektu Retailu B a trafostanice.

POPIS:

Navrhované rozšírenie obchodného centra RGB Radvaň - retail G bude tvorené samostatnými obchodnými jednotkami, ktoré budú slúžiť na predaj sortimentu rôzneho charakteru. Nájomné jednotky budú pre zákazníkov prístupné z otvorenej pasáže orientovanej smerok k parkovisku. Jednotlivé predajne sú prístupné samostatne, cez automatické dvere a sú funkčne členené na predajnú plochu a zázemie pozostávajúce zo skladov a hygienického zázemia, prípadne kancelárie a šatní. Samostatné dipozičné riešenie každej predajne bude navrhnuté podľa požiadaviek jednotlivých nájomníkov a ich potrieb. Vzájomné prepojenie jednotlivých nájomných jednotiek zabezpečí predsadená strecha, ktorá bude mať okrem reklamnej funkcie aj funkciu ochrany proti poveternostným vplyvom. Zásobovanie bude riešené zo zadnej strany.

BILANCIA PLÔCH:

 • Plocha pozemkov: 11.546,00 m²
 • Zastavaná plocha: 3.933,00 m²
 • Úžitková plocha spolu: 3.744,10 m²
 • Spevnené plochy: 3 999,00 m²
 • Plocha zelene: 3 614,00 m²
 • Počet parkovacích miest spolu: 96
 • Index zastavanosti: 0,34 %
 • Koeficient zelene: 0,31 %

LIMITY A REGULATÍVY:

 • Maximálna miera zastavania objektmi: 60,0 %
 • Minimálny podiel zelene: 30,0 %

ÚZEMIE PRIMÁRNE URČENÉ PRE:

 • Hlavné funkčné využitie: občianska vybavenosť komerčného charakteru
 • Doplnkové funkčné využitie: bývanie ako doplnková funkcia; plochy a zariadenia zábavno – oddychového charakteru; nevyhnutné plochy technického vybavenia
 • Neprípustné funkčné využitie: ostatné bývanie; výroba, skladovanie, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, zariadenia dopravy a technického vybavenia

0.00 €

Ponúkame prenájom komerčných priestorov v obchodno zábavnom centre RGB Liptov.   Obchodno-zábevné centrum RGB Liptov sa nachádza na južnom okraji Liptovského…
Ponuka kancelárskych priestorov na prenájom v administratívnom komplexe AB Hliny v Považskej Bystrici.   Priamo v okolí budovy sa nachádza verejné bezplatné parkovisko…